Løste opgaver – skilsmisse

Nedenfor kan du se en række opgaver, vi har løst for kunder i skilsmissesager:

I november 2022 blev vi kontaktet af Michael, der havde brug for vores hjælp i forbindelse med, at han og kæresten Lise havde valgt at gå fra hinanden.

Parret havde et hus sammen i en mindre by på Fyn, som de nu forsøgte at sælge.

Kort tid efter de havde besluttet, at de ville gå hver til sit, fik den ene datter stillet en diagnose, og det var lægernes klare anbefaling, at hun ikke måtte skifte miljø.

Michael og Lise blev derfor enige om, at Michael skulle overtage gælden i huset og betale Lise ud, men da Michael havde gæld til SKAT, havde han oplevet modstand fra banken og kontaktede os med henblik på at finde alternativ finansiering af huset og købesummen til hans ekskæreste.

Vi fik set hans økonomi igennem og fik udarbejdet et overblik og en plan, der gjorde det mere overskueligt.

Sagen endte med, at vi trods gælden til SKAT fandt finansiering af hele beløbet til Michael via et af de traditionelle pengeinstitutter, og nu kan både Michael og hans datter blive boende i huset.

 

Jette og Morten, et ægtepar omkring de 40 år, bosiddende i hovedstadsområdet, var kommet frem til den erkendelse, at de skulle skilles.
Parret havde 3 børn, og det var et meget stort ønske for dem begge, at Mette kunne blive boende i huset med børnene.

Jette og Morten henvendte sig til os, idet de gerne ville have vores hjælp til at få undersøgt om det økonomisk kunne lade sig gøre, at hun blev boende i huset.

Efter vi havde udarbejdet konsekvensberegning såvel skattemæssigt som budgetmæssigt, var vi enige om, at det godt kunne lade sig gøre for Mette at blive boende i huset.

Vi har nu fået en aftale på plads med både kreditforeningen og banken, hvorefter Mette overtager huset til det, der skyldes i huset, og Morten bliver helt frigjort, således at det fremover alene er Mette, der er ejer huset.

Honoraret til os blev kr. 12.500 + moms.

Henriette og Svend, et par i starten af 40’erne havde i 2006 købt hus i Københavnsområdet, men var i 2013 kommet frem til, at de ikke længere skulle fortsætte med at leve sammen.
Den naturlige løsning ville være at sælge deres hus, men pga. prisfaldet på ejendomsmarkedet ville dette indebære et tab på kr. 1 mio., hvilket ville medføre, at de ville stå tilbage med en gæld, de ikke ville være i stand til at betale.

Efter knap et års forhandlinger er det nu lykkedes os at få lavet en aftale med Arbejdernes Landsbank, sådan at rente og afviklingsbestemmelserne er tilpasset, og herunder er lånet hos Arbejdernes Landsbank blevet opdelt i to, så det er muligt for Svend at blive i huset, og Henriette har fået et lån i en størrelsesorden, hun er i stand til at afvikle over tid.

Så i stedet for et salg af ejendommen, hvilket ville betyde et meget stort tab for parret, og sandsynligvis også ville blive efterfulgt af en personlig “konkurs” for dem begge, er det lykkedes at få tingene på plads, således at Henriette og Svend e kan komme videre i tilværelsen på en ordentlig måde  hver for sig.

Honoraret til os incl. udarbejdelse af bodelingsoverenskomst samt tinglysning af overdragelse af ejendommen til Svend udgjorde kr. 25.000 + moms.

Vi blev i efteråret 2012 kontaktet af Sussie og Mikkel, et ægtepar midt i 40-erne. De havde valgt at gå fra hinanden, men havde et hus sammen, ligesom de var fælles om nogle banklån.

Sussie og Mikkel havde igennem en længere periode haft en dialog med banken, hvor de kun havde fået det råd, at de måtte sælge huset. Efter de havde accepteret, at prisen blev sat ned 2 gange – men uden resultat, og banken havde rådet dem til endnu engang at sætte prisen ned, henvendte de sig til os og bad om hjælp til at få løst problemet.

Det er nu lykkedes, og resultatet kan deles i 2 faser.

I første fase fik vi accept på, at Sussie kunne overtage huset svarende til det beløb, de skyldte til realkreditinstituttet, men banken fastholdte, at de skulle være fælles om det beløb, de skyldte banken.

I anden fase har vi fundet en ny bank til dem begge, således at de hver har fået deres egne lån, svarende til halvdelen af det beløb, de skyldte til banken.

I stedet for en fremtid med en meget stor gæld og intet hus, og en konstant diskussion og/eller overvejelse omkring betaling af gælden, er det nu lykkedes os at bringe Sussie og Mikkel i en situation, hvor de hverken skal overveje, drøfte eller skændes om det økonomiske, men kan koncentrere sig om at få mest muligt ud af deres nye tilværelse – i første omgang som singler. Sussie har huset og et banklån, og Mikkel har et banklån.

Og Sussie og Mikkel har nu en helt normal tilværelse, hvor de begge kan koncentrere sig om at komme videre.

Derudover fik vi på plads, at Sussie som enlig forsøger er berettiget til yderligere børnebidrag fra Staten på kr 20.000 om året, og Mikkel har fradragsret svarende til en skattebesparelse om året på kr 12.000.

Det er en proces, der har taget godt 9 mdr. og udgiften til os har været ca. kr. 15.000 + moms.

Vi blev i november 2016 kontaktet af Kirsten, der ville have vores hjælp. Hun og hendes eksmand ejede en lille perle af en landejendom sammen. De var blevet skilt for nogle år siden, men banken ville ikke lade Kirsten overtage ejendommen, og de ville heller ikke lade hende få rentefradraget, selvom de var bekendt med, at det var hende, der betalte alle udgifter på ejendommen – også kreditforeningslånet og banklånene, som der var i ejendommen.

Kirsten bad os om hjælp til at kunne overtage ejendommen, og vi kontaktede pengeinstituttet og forsøgte at forhandle med dem, men de ville ikke samarbejde.

Vi fandt et andet pengeinstitut til Kirsten, hvor hendes løn går ind, og hun stoppede med at betale sine ydelser til det tidligere pengeinstitut, og sagen overgik derfor til bankens inkassoafdeling, og først herefter fik vi en aftale på plads, så Kirsten i dag er eneejer af ejendommen.

Det har taget 16 mdr. at få sagen på plads, og det skabte en masse frustration hos Kirsten , der er af den gamle skole, hvor man betaler det, man skylder. Det kom hun også til, men hun fik også sin perle af en ejendom som var hendes ønske.

Honoraret til os blev kr. 25.000  incl. moms

Har du brug for hjælp? Kontakt os på tlf. 29706655 

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne