Løste opgaver for kvinder, der har mistet deres partnere ved dødsfald

En ældre kvinde, Elisabeth, mistede sin mand og var nødt til at sælge deres hus. Huset blev solgt, men desværre med et meget stort tab, så Elisabeth stod tilbage med en gæld til kreditforeningen på kr. 500.000.

Da hun kun havde sin folkepension at leve for, havde hun ingen mulighed for at afvikle gælden.

Elisabeth tog derfor fat i os og bad om vores hjælp, og vi tog straks fat i sagen.

Efter 3 mdr’s dialog med kreditforeningen lykkedes det os at få afsluttet sagen, hvorefter kreditforeningen ikke foretager sig yderligere, og Elisabeth kan nu komme videre med sit liv uden at have en stor gæld hængende over hovedet.

Honoraret til os blev kr. 6.500 incl. moms.

Karen, en dame i starten af 70’erne, bosat på Sjælland, henvendte sig til os, og bad os om at hjælpe hende, idet hun havde mistet sin mand, og i den forbindelse skulle deres hus sælges.

Efter huset var solgt, stod Karen tilbage med en gæld på kr. 460.000.
Karens eneste indtægt er hendes folkepension, og hun havde derfor ikke mulighed for at betale gælden.

Det er nu lykkedes os at få lavet en aftale med kreditforeningen om, at de ikke får nogen penge. I praksis har de stillet sagen i bero i 8 år, hvorefter den skal drøftes igen, men reelt vil der ikke blive betalt noget på gælden.

Karen kan nu komme videre med sit liv uden at skulle bekymre sig om, hvordan hun skal betale sin gæld.

Honoraret til os blev kr 5.000 + moms

Alice, en kvinde i starten af halvfjerdserne henvendte sig til os, idet hun var blevet alene og stod i en svær økonomisk situation.

Alice og hendes afdøde mand havde boet i deres eget hus i en jysk provinsby, men efter at ægtefællen var faldet bort, havde hun nu ikke længere mulighed for selv at passe huset.

Huset kunne ikke sælges til en pris, der var høj nok til, at Alice kunne indfri det realkreditlån, der var i huset, og hun kunne derfor ikke overskue, hvad hun skulle gøre.

Vi har nu hjulpet Alice med at få solgt huset via en ejendomsmægler, og vi fik i den forbindelse realkreditinstituttets accept på, at huset blev solgt til en pris, der ikke var høj nok til, at gælden til dem kunne indfries fuldt ud.

Efter salget af huset resterede der en gæld på kr. 440.000 til realkreditinstituttet, hvilket Alice, som enlig pensionist og med kun sin folkepension at leve af, ikke havde mulighed for at betale.

Sagen blev afsluttet ved, at der blev indbetalt et engangsbeløb til realkreditinstituttet på kr. 40.000 til fuld og endelig dækning af gælden.

Sagen har varet i 1 år og honoraret til os blev kr. 15.000 + moms.

Har du brug for vores hjælp? Kontakt os på tlf. 29706655 

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne