Forløbet af en tvangsauktion

Hvordan er forløbet af en tvangsauktion?

Når en ejendom bliver begæret solgt på tvangsauktion er forløbet i grove træk som nedenfor skitseret:

Uge 0Ejeren af ejendommen betaler ikke sin termin eller ejendomsskat til tiden.
Uge 4Panthaveren eller SKAT sender en rykkerskrivelse til ejeren.
Uge 6Panthaveren eller SKAT sender sagen til inkasso hos sin advokat.
Uge 6Advokaten sender inkassoskrivelse til ejeren.
Uge 8Advokaten sender en udlægsbegæring til den fogedret, hvor ejendommen ligger i.
Uge 11Ejeren og advokaten mødes i fogedretten, hvor der foretages en udlægsforretning.
Uge 11Advokaten udarbejder på baggrund af udlægsforretningen en begæring om, at ejendommen bortauktioneres på tvangsauktion.
Uge 14Fogedretten indkalder ejeren og advokaten til et vejledningsmøde, hvor fogedretten vejleder ejeren om, hvad der er ved at ske. På samme møde berammes selve datoen for tvangsauktionens afholdelse.
Uge 15-19Advokaten udarbejder salgsopstillingen til brug for tvangsauktionen.
Uge 20Advokaten bekendtgør tvangsauktionen i Statstidende, og annoncerer auktionen i avisen og salgsopstillingen på internettet hos bl.a. itvang.dk
Uge 23Tvangsauktionen afholdes.
Uge 272. auktion afholdes, såfremt dette er blevet begæret på 1. auktionen, og tvangsauktionssagen er endeligt afsluttet.

Uge opdelingen kan være lidt anderledes, men det tager typisk 6-9 måneder fra ejeren undlader at betale til tvangsauktionen gennemføres.

Hvis ejeren betaler sin gæld før tvangsauktionen bekendtgøres på internettet (uge 15), bliver det ikke offentliggjort, at ejendommen er på vej på tvangsauktion.

Betaler ejeren sin gæld efter tvangsauktionen er blevet bekendtgjort på internettet (uge 15), men inden selve auktionens afholdelse (uge 18/uge 22), vil det af annoncen fremgå, at auktionen er aflyst.

Er din ejendom på vej på tvangsauktion, så lad os hjælpe dig. Kontakt os på tlf. 29706655 

Se eksempler på opgaver, vi har løst.

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne