Undgå tvangsauktion

Nedenfor kan du se en nogle opgaver, vi har løst for kunder, der var truet med tvangsauktion

Karsten, en mand sidst i 40’erne havde i en periode forsøgt sig som selvstændig, men desværre med en meget begrænset indtjening, hvorfor han var kommet bagud med betaling af terminerne på sit hus.

Kreditforeningen havde begæret huset på tvangsauktion, men det lykkedes at lave en afdragsordning med dem, hvorefter restancerne og omkostningerne betales over nogle måneder. Så snart det første afdrag på denne gæld var betalt, annullerede kreditforeningen tvangsaktionen.

Nu kan Karsten blive boende i sit hus og undgår den nedtur, det vil være med en tvangsauktion, der udover det økonomiske som regel også har nogle dybe menneskelige konsekvenser.

Regningen fra os blev på kr. 12.000 + moms, der betales over nogle måneder.

Vi blev i foråret 2013 kontaktet af et pensionistægtepar, Lisbeth og Mogens, der bor i en lejlighed på Amager. Parret havde igennem mange år haft et sommerhus på Sjælland. Et hus, der specielt efter de var trådt ind i pensionsalderen, var et vigtigt lyspunkt i dagligdagen, og hvor de tilbragte det meste af sommerhalvåret.

I forbindelse med alvorlig sygdom var der kommet uorden i de økonomiske forhold, og der var derfor ikke blevet foretaget de sædvanlige indbetalinger til realkreditinstituttet. Som følge heraf havde realkreditinstituttet nu begæret huset på tvangsauktion, og Lisbeth og Mogens havde ikke de knap kr. 100.000,00, der skulle til for at afværge tvangsauktionen.

Med vores medvirken lykkedes det at få en aftale med realkreditinstituttet om, at der blev betalt et mindre beløb her og nu, samt indgået en aftale om en fast månedlig indbetaling til dækning af såvel restancen til realkreditinstituttet som de løbende ydelser. Størrelsen på den månedlige ydelse blev fastsat ud fra, hvad parrets økonomi kunne bære.

Lisbeth og Mogens har nu fået betalt alle restancer og betaler fremadrettet de løbende ydelser til realkreditinstituttet på normal vis, og de har således undgået en tvangsauktion og kan nu se frem til fortsat at kunne anvende deres sommerhus.

Vores honorar i denne sag udgjorde knap kr. 14.000 + moms, der er blevet betalt med et fast månedligt beløb

Har du brug for vores hjælp? Kontakt os på tlf. 29706655 

Har du brug for hjælp til at undgå en tvangsauktion?