Eksempler på opgaver vi har løst for kunder med gæld

Nedenfor kan du finde en række opgaver, vi har løst for kunder med gæld

Malene og hendes eksmand Peter gik fra hinanden for en del år siden. De havde en stor villa sammen i Silkeborg-området, og dengang hjalp vi Peter med at få lavet nogle aftaler med kreditorerne. Faktisk var Peter en af vores første kunder hos AktivFinans.

Sidste år henvendte Malene sig til os for at få ryddet op i hendes andel af gælden.

Efter mange måneders diskussioner og dokumentation frem og tilbage med Nykredit blev vi enige om en afvikling på 3.000 kr. om måneden i 6 år til fuld og endelig indfrielse.

Med en samlet restgæld på 600.000 kr., blev aftalen ikke bare rentefri, men gav også en besparelse alene i restgældsnedsættelse på 420.000 kr.

Nu kan Malene endelig se en ende på sine økonomiske udfordringer, og om 6 år er hun gældfri og kan gå en lysere fremtid i møde sammen med hendes nye mand.

Pia, der er bosiddende på Fyn, havde solgt et hus for stort set ingen penge pga. jordforurening fra en olietank, og  hun stod nu tilbage med en gæld på 1.250.000 kr., hvorfor hun tog kontakt til os for at få hjælp.

Efter forhandlinger med Nykredit er det lykkedes os at få forhandlet gælden ned til 288.000 kr., som Pia skal afdrage med 3.000 kr. pr. måned, og Pia kan nu komme videre med sit liv uden at have en stor gæld hængende over hovedet.

Honoraret til os lød på 9.000 kr. incl. moms.

Vi blev i 2019 kontaktet af Hanne og Per, der kæmpede med en stor gæld på 3 mio. kr. til hhv. Nordea Bank og Nordea Realkredit.

Parret er begge skolelærere og bor i Randers-området, hvor de i en årrække har haft et deltidslandbrug. De er begge midt i fyrrerne og har 2 voksne børn.

Efter 3 år er det nu endelig lykkedes os at få Nordea til at afskrive 800.000 kr. af gælden, således at afdraget på gælden nu er til at betale med deres lønindtægt. Udover akkorden lykkedes det også for dem at beholde ejendommen.

Honoraret til os blev 20.000 + moms.

Hanne, en kvinde i starten af 50’erne henvendte sig til os i begyndelsen af 2015, idet hun efter ½ års sygdom var blevet afskediget fra sit job i en af de store landsdækkende banker.

Hanne havde en del forbrugslån, som hun ikke kunne betale, nu hvor hun indenfor kort tid skulle til at klare sig for sin understøttelse eller sygedagpenge.

Da hun forlod banken, var der desværre ikke nogen, der tog fat om hendes pensionsordning – en opgave som burde være naturlig for bankens HR-afdeling eller fagforening.

Hanne havde ligesom mange andre funktionærer en pensionsordning, hvori indgår en dækning for tab af erhvervsevne, ja hun havde faktisk 2 pensionsordninger.

Vi tog kontakt til begge pensionsselskaber, og efter de havde modtaget diverse dokumentation om kundens sygdom fra hhv. læge og kommune fik hun bevilget udbetaling af ”Tab af Erhvervsevne” fra begge selskaber, og endvidere fik hun præmiefritagelse på dem begge to.

Det betyder, at Hanne p.t. i ”Tab af Erhvervsevne” modtager kr. 162.400 om året før skat!

Da vi gennemgik hendes lån, opdagede vi, at hun på de fleste lån havde tegnet forsikring mod arbejdsløshed eller sygdom.

Vi anmeldte hendes sygdom/arbejdsløshed til de pågældende forsikringsselskaber, og det bevirkede, at hun efterfølgende fik bevilget udbetaling fra de forskellige forsikringsselskaber i op til 12 måneder med mere end kr. 6.600 pr. måned eller i alt ca. kr. 80.000.

Alt i alt en win-win-situation for kunden.

Hanne er i øjeblikket i arbejdsprøvning, hvorfor hendes fremtidige situationen endnu ikke er afklaret, men takket være udbetalingerne fra hendes pensionsordninger og forsikringer, har hun fået en stor økonomisk hjælp i en i forvejen frustrerende og belastende situation.

Vi blev i foråret 2015 kontaktet af Susanne på 50 år, der i forbindelse med en skilsmisse, havde været igennem en tvangsauktion og derfor havde en større gæld derfra.

Susanne havde ikke fået gjort noget ved gælden, men havde blot ladet stå til i en længere årrække, men da hun nu var indgået i et nyt parforhold, ville hun gerne have gjort noget ved gælden, som var løbet op på kr. 440.000, hvilket var betydeligt mere, end hun var i stand til at betale.

Nu 9 måneder efter har vi fået afsluttet sagen med en aftale om en engangsbetaling af kr. 165.000, og Susanne er nu fri af al den gamle gæld og har sparet kr. 275.000!

Honoraret til os blev kr. 12.000 + moms.

Elsebeth, en kvinde sidst i 40’erne havde for et par år siden solgt sit hus med et underskud på godt kr. 400.000, der nu var blevet ændret til et banklån i hendes bank.

Elsebeth havde en kæreste, hvor hun kunne bo uden reelt at bidrage til hverken husleje eller husholdning, idet en stor del af hendes penge gik til betaling af banklånet, men hun var selvfølgelig ikke tilfreds med at være afhængig af sin kæreste.

Nu er det lykkedes at få banken til at acceptere en betaling på kr. 2.500 om måneden, og der bliver ikke tilskrevet flere renter på lånet, og de kr. 2500 er tilpasset hendes økonomi, således at Elsebeth kan betale gælden uden at være afhængig af at kunne bo og spise “gratis” hos kæresten.

Regningen fra os blev på kr. 9.000 + moms.

Vibeke og Hans, et ægtepar i starten af halvtredserne, henvendte sig til os, da de havde et meget stort problem med en gæld på over 1. mio. kr. til en lang række finansieringsselskaber, og hvor de indgåede aftaler, som følge af meget høje renter og kort løbetid, markant oversteg deres muligheder for at betale.

Efter 14 mdr. har vi nu fået afsluttet sagen, således at disse lån bliver afviklet over en årrække, og som det vigtigste uden renter, således at betalingerne nu passer til parrets økonomi.

Vi har stået for al dialog med kreditorerne, udarbejdet det nødvendige materiale og deltaget i de fogedretsmøder, der desværre undervejs har været nødvendige.

Parret kan nu med ro i sindet se frem til en afvikling af deres forpligtelser, uden at det har været nødvendigt at sælge deres hus, og ikke mindst med en besparelse af renter i størrelsesordenen kr. 150-200.000 om året i de første år.

Honoraret til os udgjorde kr. 23.625 + moms, der løbende bliver afviklet med en månedlig indbetaling.

Vi blev i efteråret 2016 kontaktet af Peter, en deltidslandmand fra Fyn, der havde brug for økonomisk rådgivning, idet han og hans kones gæld efterhånden var vokset sig meget større, end de indtægter, som de havde fra hhv. landbruget og deres lønnede arbejde kunne bære.

En af årsagerne til dette var, at deres bank på et tidspunkt havde overbevist dem om, at en renteswap var et godt produkt, hvilket de havde sagt ja tak til. Men desværre viste prognosen sig ikke at holde stik, og de endte med en samlet gæld til banken og kreditforeningen på kr. 15 mio.!

Det lykkedes os via forhandlinger med banken at få solgt ejendommen på normal vis, og vi fik efterfølgende indgået en aftale om en betaling af ca. kr. 200.000 til banken, hvorefter de vil være gældfri.

Ejendommen blev solgt til en anden landmand, der reelt kun var interesseret i jorden, og han var derfor interesseret i at leje gården ud til vores kunder, således at de kunne blive boende på gården.

Processen har taget godt 2 år og honoraret til os blev kr. 50.000.

Selvom man er tidligere inkassokunde, kan det godt lade sig gøre at blive bankkunde igen, hvilket Søren og Mette, der er et par midt i 60’erne, er et bevis på.

Søren og Mette har været kunde hos os i nogle år og trods deres alder arbejder de stadig begge to. Da de henvendte sig til os, havde de mistet overblikket over deres økonomi, og de skyldte mange penge væk.

Vi fik skabt overblik over deres økonomi og fandt ud af, hvilke penge de havde at gøre godt med.

Søren havde fx sin efterlønsopsparing, som han kunne få udbetalt, da han nåede pensionsalderen samt nogle penge fra sin pensionsopsparing, og indenfor 2 år er det lykkedes at få indfriet ca. 300.000 kr. af deres gæld, så der “kun” resterer et kreditforeningslån og et pantebrevslån i banken, som de afdrager med 12.500 kr. om måneden.

En dag talte en af vores finansrådgivere med en kunderådgiver i Søren og Mettes bank vedrørende en anden kunde, og da kunderådgiveren afslutningsvis siger: “er da ellers noget, jeg kan hjælpe dig med?”, svarede vores medarbejder lidt frækt: “Ja, kan du ikke yde Søren og Mette et lån på 75.000 kr., da de gerne vil have en nyere brugt campingvogn?”

Kunderådgiveren svarer: “Men er de ikke inkassokunder hos os?” “Jo, svarer vores medarbejder, men de overholder jo aftalen med jer.”

Kort efter vendte kunderådgiveren tilbage, og fortalte, at det godt kunne lade sig gøre.

Så selvom man tidligere har haft rod i sin økonomi, og er røget til inkasso, så kan man godt blive en god bankkunde igen, når bare man viser vilje til at afdrage på sin gæld som aftalt.

En solstrålehistorie – gældfri 7 år efter tvangsauktion!
Lise og Anne, to kvinder på hhv. 51 og 54 år mistede for nogle år siden deres landejendom på en tvangsauktion og stod tilbage med en gæld på knap 2 mio kr. til realkreditinstituttet og banken.

Efter 3 års forhandlinger er det nu lykkedes os at indgå en aftale, hvorefter de to kvinder tilsammen skal betale kr. 450.000 fordelt over de kommende 7 år, hvorefter de er gældfri.

Det samlede honorar til os blev på 35.000 kr., og da der er blevet betalt aconto honorar til os i hele perioden, var den samlede regning til os allerede betalt, da vi fik indgået aftalen med realkreditinstituttet og banken.

Vil du have hjælp til at få styr på din gæld? Kontakt os på tlf. 29706655 

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne