Løste opgaver – Erhverv

Nedenfor kan du se eksempler på en række opgaver, vi har løst for erhvervsdrivende

Søren, en tømrermester fra Vestsjælland, henvendte sig til os, idet hans tømrervirksomhed var lukningstruet på grund af en trussel fra Gældsstyrelsen.

Problemet var, at virksomheden kørte dårligt, og når der var betalt løn til de ansatte, var der underskud på kontoen.

Vi fik i samarbejde med Søren skaffet en finansiering på 700.000 kr. til virksomheden, og dermed blev der lagt låg på gælden til Gældsstyrelsen.

Beløbet, som han lånte, skal afdrages månedligt over en årrække.

Udover at vi var med til at finde finansiering til virksomheden, har vi arbejdet med både omkostnings – og indtægtsoptimering, så det passer med den virksomhed, Søren driver.

Vi har fx lavet en beregning på, hvad Sørens timeløn skal være, for at han tjener penge.

Det har ført til, at virksomheden nu kører med overskud, og vi har nu en virksomhedsejer, der er fri for bekymringer, da han ved at virksomheden giver overskud, og ikke mindst har det bevirket, at han har overskud til at skaffe nye ordrer til virksomheden!

Søren har fået en indre ro, da han nu har et sikkerhedsnet, hvor han kan sparre med os.

Honoraret til os for for hjælpen indtil nu ligger på ca. 12.000 kr.

Vi blev i efteråret 2016 kontaktet af Poul-Erik, en mindre erhvervsdrivende, der igennem finanskrisen havde haft problemer med at få tingene til at hænge sammen, men det var lykkedes.

Igennem mere end 10 år havde Poul-Erik betalt, hvad han skulle på deres bankgæld, men havde nu konstateret, at det beløb, han havde indbetalt, alene var blevet brugt til at betale renter med, således at han nu reelt fortsat skyldte det samme.

Nu er det lykkedes at få renten sat ned med mere end 6% og få tilpasset ydelsen, så dagligdagen bliver lidt lettere og bankgælden fremover vil blive mindre år for år.

Det har taget ¾ år og kostet kr. 25.000, men alene besparelsen er på kr. 250.000, og der er nu en bedre sammenhæng i økonomien og dermed færre søvnløse nætter.

Den sidste fredag i oktober måned 2016 blev vi kontaktet af ejeren af et selskab, Carl-Erik, der havde store likviditetsproblemer, idet han ikke havde penge til at betale lønninger 5 dage senere. Han manglede kr. 250.000!

Carl-Erik havde været i banken, der havde nægtet at hjælpe ham, selvom han havde mere end kr. 500.000 til gode hos sine kunder!

Det lykkedes i løbet af weekenden at få etableret en løsning, og Carl-Erik kunne således udbetale lønninger til sine medarbejdere, dog med et par dages forsinkelse. Men det vigtigste er, at virksomheden overlevede!

Honoraret til os blev kr. 25.000 + moms.

John, en mand på 40 år, henvendte sig til os for at få hjælp, idet han for en del år var tilbage selvstændig, men havde måttet lukke virksomheden pga. underskud.
Efter lukningen af firmaet stod John tilbage med en gæld på mere end kr. 600.000 til en stor bank i Danmark.

Med et job som alm. ansat håndværker, var John i en meget vanskelig situation, idet han ikke havde mulighed for at betale hele gælden til banken.

Vi tog kontakt til banken, og efter længere forhandling fik vi lavet den aftale, at John betaler banken kr. 2.000 pr. md. i de kommende 5 år – dvs. i alt kr. 120.000, hvorefter banken afskriver de resterende kr. 500.000.

Så resultatet for John blev, at han fra at have været i en uoverskuelig situation, nu kan se frem til en ordning, hvor han efter 5 år er ude af gælden og kan komme videre med sit liv uden at have en stor gæld at slås med.

Honoraret til os blev kr. 12.000 incl. moms.

Hans-Erik, en mand i starten af 40’erne, havde i en periode forsøgt sig med en forretning, men desværre gik det ikke helt så godt som ønsket, hvorfor han valgte at lukke forretningen ned, inden han blev tvunget til at gøre det, og han stod herefter tilbage med en leverandørgæld på kr 240.000.

Der er nu lykkedes os at forhandle os frem til en aftale, hvorefter Hans-Erik en gang for alle betaler kr. 60.000, hvorefter han igen reelt er en fri mand. Og heldigvis er det også lykkedes for Hans-Erik at komme i arbejde.

Regningen fra os blev kr 8.000 + moms.

Henning, en jysk landmand, henvendte sig til os i sommeren 2013, idet han, som så mange andre landmænd, havde fået mere gæld end hans bedrift kunne forrente.

Efter 9 mdr.’s forhandlinger har vi nu fået lavet en aftale med hans pengeinstitut, der – efter at de har modtaget knap kr. 1. mio. kontant og med en afviklingsaftale på yderligere kr. 1 mio. – har accepteret at eftergive Henning godt kr. 5 mio.

Et væsentligt element i løsningen har været, at det lykkedes at finde et nyt pengeinstitut, der finansierer Henning fremadrettet.

Så i stedet for en personlig konkurs, tvangsauktion m.v. er det lykkedes at få en løsning, hvorefter Henning og hans familie på en ordentlig måde nu kan komme videre med deres landbrugsbedrift. Det samlede honorar til os blev kr. 45.000 + moms.

Har du brug for vores hjælp? Kontakt os på tlf. 29706655 

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne