Opgaver vi har løst for kunder efter en konkurs

I 2018 blev vi kontaktet af en 55-årig tømrermester fra Fyn, der både var gået ned med sin virksomhed og var blevet skilt fra sin kone.
Efter konkursen og salget af privatboligen med underskud stod han og ekskonen nu tilbage med en gæld på i alt 1,7 mio. kr.

Efter en del forhandlinger med kreditorerne fik vi forhandlet en akkordering på plads, hvorefter de fik eftergivet 900.000 kr. af gælden, så der “kun” skal afvikles 750.000 kr. over de næste 5 år til fuld og endelig afgørelse.

Beløbet bliver delt af tømrermesteren og hans ekskone.

Heldigvis har tømrermesteren fået sig et godt job indenfor hans branche med en rigtig god løn, så rent økonomisk er han kommet godt videre i tilværelsen.

Vores honorar lød på 35.000 kr.

I januar måned 2021 blev vi kontaktet af en ny kunde, Jens Hansen, der kommer fra Århus-området.
Jens og hans kompagnon Peter gik i slutningen af 2018 konkurs med deres entreprenørvirksomhed og stod tilbage med en samlet gæld på 2.900.000 kr.

Det lykkedes dem at få opdelt gælden med en halvdel til hver.

Jens havde brug for vores hjælp til at få forhandlet sin del af gælden, kr. 1.450.000, ned til et acceptabelt beløb. Kompagnonen Peter havde allerede på dette tidspunkt fået forhandlet sin del af gælden ned til 800.000 kr.

Efter 3 måneder er det lykkedes os at få forhandlet Jens’ gæld ned til 540.000 kr.

Pengene, der er blevet brugt, til indfrielse af gælden, er fremskaffet via Jens’ familie.

Jens er nu kommet godt videre i tilværelsen, og han har endda kunnet købe et hus til ham og hans familie.

Vores honorar ligger på omkring 15.000 kr.

Vil du have hjælp til at få styr på din gæld og komme godt videre efter en konkurs? Kontakt os på tlf. 29706655 

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne