Opgaver, vi har løst for kunder med udfordringer med banken

Louise, en kvinde midt i 40’erne, ville gerne have gennemgået hendes bankforhold.
Hun havde igennem mange år været kunde i en de største banker i Danmark og hendes primære ønske var at få fundet en billigere finansiering af hendes andelsbolig.

Efter en dialog med 3 forskellige pengeinstitutter blev det besluttet at flytte hele Louises engagement til et andet pengeinstitut, som kunne tilbyde hende en finansiering af andelsboligen, der var 3% point billigere end det lån hun havde i forvejen. Ved at flytte til et nyt pengeinstitut opnåede Louise en besparelse på mere end kr. 15.000 om året, og da lånet har en løbetid på 20 år, bliver det alt i alt et anseeligt beløb der spares.

Det samlede honorar til os blev kr. 7.500 + moms.

Selvom man er tidligere inkassokunde, kan det godt lade sig gøre at blive bankkunde igen

Et par midt i 60’erne, Søren og Mette, har været kunde hos os i nogle år og trods deres alder arbejder de stadig begge to. Da de henvendte sig til os, havde de mistet overblikket over deres økonomi, og de skyldte mange penge.

Vi fik skabt overblik over deres økonomi og fandt ud af, hvilke penge de havde at gøre godt med.

Søren havde fx sin efterlønsopsparing, som han kunne få udbetalt, da han nåede pensionsalderen samt nogle penge fra sin pensionsopsparing, og indenfor 2 år er det lykkedes at få indfriet ca. 300.000 kr. af deres gæld, så der “kun” resterer et kreditforeningslån og et pantebrevslån i banken, som de afdrager med 12.500 kr. om måneden.

En dag talte en af vores finansrådgivere med en kunderådgiver i Søren og Mettes  bank vedrørende en anden kunde, og da kunderådgiveren afslutningsvis siger: “er da ellers noget, jeg kan hjælpe dig med?”, svarede vores medarbejder lidt frækt: “Ja, kan du ikke yde Søren og Mette et lån på 75.000 kr., da de gerne vil have en nyere brugt campingvogn?”

Kunderådgiveren svarer: “Men er de ikke inkassokunder hos os?” “Jo, svarer vores medarbejder, men de overholder jo aftalen med jer.”

Kort efter vendte kunderådgiveren tilbage, og fortalte, at det godt kunne lade sig gøre.

Så selvom man tidligere har haft rod i sin økonomi, og er røget til inkasso, så kan man godt blive en god bankkunde igen, når bare man viser vilje til at afdrage på sin gæld som aftalt.

Vær kritisk overfor din bank!

Poul, en af vores kunder, havde både en helårsbolig og et sommerhus. Sommerhuset var belånt med et ejerpantebrev på kr. 200.000 i Pouls pengeinstitut og et ejerpantebrev på kr. 200.000 i helårsboligen.

Sommerhuset sættes til salg, og bliver solgt, og der blev et overskud på kr. 200.000 til pengeinstituttet, der således får det samme beløb, som de har haft ejerpantebrev for.

Vi anmoder herefter om, at ydelsen på lånet tilpasses, så løbetiden bliver som det hele tiden, har været planlagt.

Pengeinstituttets første tilbagemelding var, at de var ”nødt” til at sætte renten op fra 7 til 12%, idet lånet nu ikke mere var et boliglån, men et forbrugslån, idet helårsboligen ikke havde det samme værdi, som da boliglånet i sin tid blev etableret.

Vi gjorde opmærksom på, at Pouls situation fra før sommerhuset blev solgt til efter salget ikke havde ændret sig, hvorfor de ikke var berettiget til at sætte renten op.

Pengeinstituttet var ikke enig og fastholdte, at renten ville blive sat op fra 7% til 12 %, men da vi stilfærdigt bad om kontaktoplysninger på deres klageafdeling kunne det pludselig godt lade sig gøre, at lånet fortsatte med en tilpasset ydelse og uændret rente.

Morale:
Husk et pengeinstitut er ikke spor anderledes end de fleste andre erhvervsvirksomheder. Alle kneb gælder, alle argumenter forsøges anvendt. Uanset hvor veltalende de er, så lad være med at tage det for pålydende – stil altid spørgsmål om det nu kan være rigtigt.

Sagsbehandlingen tog ca. 3 mdr., og kostede Poul kr. 5.300 + moms.

Marianne og Jens, et ægtepar fra Midtjylland henvendte sig til os sidste sommer og bad om hjælp. Parret havde et realkreditlån i deres bolig, hvor afdragsfriheden udløb ved udgangen af december måned 2018 samt et boliglån i deres pengeinstitut, hvor de betalte 13% i rente og en månedlig ydelse på  6.500 kr.

Friværdien på boligen var desværre ikke så stor, så realkreditlånet og boliglånet kunne indfries ved et evt. salg, hvorfor der ikke var anden løsning for ægteparret end at få tilpasset udgifterne til banken.

Vi startede forhandlingerne i juni måned 2018, og flere gange i løbet af efteråret 2018 meddelte banken, at de ikke ønskede at ændre hverken renten eller ydelsen på boliglånet, men med tålmodighed er det nu her i april måned 2019 lykkedes at lave en aftale med pengeinstituttet, hvorefter de sætter renten ned fra 13% til 6 % og ydelsen fra 6.500 kr. til 3.500 kr. om måneden.

Marianne og Jens har nu mulighed for at blive boende i deres bolig, og har samtidig sparet ca. kr. 40.000 i renter på deres boliglån.

Opgaven har taget os 10 måneder og kostet Marianne og Jens 17.500 kr. i honorar.

Har du brug for vores hjælp? Kontakt os på tlf. 29706655 

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne