Gældssanering

Gældssanering kan være vejen til et liv uden gæld. Men hvad er gældssanering, og hvem kan søge om det? Det har vi forsøgt at gøre dig lidt klogere på her.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor du kan få nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale. Skifteretten nedsætter din gæld til en mindre del af den oprindelige gæld, og alle dine kreditorer er som udgangspunkt omfattet af gældssaneringen.

Betalingen sker som en afdragsordning, hvor du hver måned betaler et fast beløb over en periode på 3 år. Det månedlige afdrag skal indsættes på en særlig konto som banken eller vi kan oprette til dig, og én gang om året fordeles beløbet til dine kreditorer i forhold til deres tilgodehavende.

I Danmark kan man ansøge om gældssanering efter reglerne i konkursloven for at komme i betragtning til gældssanering skal man opfylde visse betingelser.

Beløbet, som du skal betale, bliver fastsat således, at du har et bestemt rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter til f.eks. til husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin.  Hvis dit rådighedsbeløb og husleje m.v. svarer til dine indtægter, kan skifteretten træffe afgørelse om, at gælden helt bortfalder. Det er Skifteretten, der beslutter om du kan få en gældssanering og vilkårene herfor, og ikke kreditorerne!