Gældssanering

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor du kan få nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale. Skifteretten nedsætter din gæld til en %-del af den oprindelige gæld, og alle dine kreditorer er som udgangspunkt omfattet af gældssaneringen.

Betalingen sker som en afdragsordning, hvor du hver måned betaler et fast beløb over en periode på normalt 5 år. Det månedlige afdrag skal indsættes på en særlig konto, og én gang om året fordeles beløbet til dine kreditorer i forhold til deres tilgodehavende.

Beløbet, som du skal betale, bliver fastsat således, at du har et bestemt rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter til f.eks. til husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin.  Hvis dit rådighedsbeløb og husleje m.v. svarer til dine indtægter, kan skifteretten træffe afgørelse om, at gælden helt bortfalder. Det er Skifteretten, der beslutter om du kan få en gældssanering og vilkårene herfor, og ikke kreditorerne!

Hvem kan søge om gældssanering?

Det er kun privatpersoner, der kan søge om gældssanering.

Hvordan kan vi hjælpe dig i en gældssaneringssag?

Vi gennemgår din situation og vurderer, om der er noget, der er til hinder for en gældssanering, og om der er ting, der skal ændres, inden der bliver indleveret en ansøgning til Skifteretten.

Vi udarbejder ansøgningen og deltager på det første møde med en dommer.

Hvis du ønsker det, kan vi fortsætte samarbejdet, mens Skifterettens advokat arbejder og deltager i møder med advokaten og det afsluttende møde i Skifteretten.

En gældssanering er ingen dans på roser!

Retten, der tager stilling til om du kan få gældssanering, ser meget nøje på, hvordan gælden er opstået, og hvordan din økonomi i øvrigt er, fx:

  • dine faste udgifter
  • din boligsituation
  • dine indtægter

Når ansøgningen er indgivet, kan vi deltage i det første møde i Skifteretten, hvorefter sagen bliver overgivet til en advokat. Ved de møder, der afholdes senere omkring din sag, kan vi tilbyde at deltage som bisidder.

Læs mere om gældsrådgivning på domstole.dk her.

Har du brug for vores hjælp? Kontakt os på tlf. 29706655 

Se eksempler på opgaver vi har løst.

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne