Løste opgaver – køb på tvangsauktion

Nedenfor finder du nogle løste opgaver vi har klaret med køb af ejendom på tvangsauktion

Vi har i løbet af de sidste 2 år hjulpet en af vore kunder, Jens-Peter, der har en selvstændig virksomhed, med at købe nogle parcelhuse på tvangsauktion. Alle ejendommene bliver brugt til udlejning.

I fællesskab har vi fundet nogle interessante ejendomme, haft forhandlinger med de realkreditinstitutter, der i forvejen havde lån i ejendommene og sørget for, at vores kunde kunne overtage lånene.

Vi har deltaget på selve tvangsauktionen med

 • Budgivning
 • Udarbejdelse af dokumenter
  • Samtykkeerklæringer
  • Auktionsskøde og det endelige skøde
 • Tinglysning
 • Gennemgået alle omkostninger ved auktionen (hvor det som regel viser sig, at de omkostninger advokaten oplyser i salgsopstillingen er for høje). I de nævnte sager har besparelsen varieret fra kr. 3.000 til kr. 12.000

Honoraret til os i denne typer sager er fast og udgør kr. 15.000 + moms. Det dækker også det, der normalt skal betales til en advokat

Vi har igennem en længere periode hjulpet Niels, en selvstændig erhvervsdrivende, med at købe ejendomme på tvangsauktion. Det har typisk været enfamiliehuse med henblik på udlejning.

Vores opgave har været følgende:

 • Forhandling med realkreditinstitutter/banker omkring finansiering
 • Gennemgang af materiale omkring ejendommen
 • Sikkerhedsstillelse i forbindelse med tvangsauktion
 • Deltagelse i budgivning
 • Indhentning af de nødvendige papirer efter auktionen, herunder auktionsskøde
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde

En samlet løsning fra A-Z.

Vi har en aftale om kun at beregne honorar på de ejendomme, hvor Niels bliver højestbydende. Vi har på nuværende tidspunkt set på 19 ejendomme, hvoraf Niels er blevet højstbydende på de 6 af dem.

Vores honorar ligger fast på kr. 15.000 + moms på de ejendomme der købes – og ingenting på de øvrige.

Vil du have hjælp til at købe en ejendom på tvangsauktion?

Kontakt os på tlf. 29706655 

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne