Mange vælger at sælge deres bolig, når de nærmer sig pensionsalderen for enten at købe en mindre bolig eller flytte i en lejebolig.

Salget af deres bolig kan give dem en større sum penge mellem hænderne, og det kan derfor være en fordel at sætte pengene ind på en ophørende livrente fremfor at betale minusrenter i sin bank.

Ophørende livrente

En ophørende livrente minder i mange tilfælde om en ratepension og kan enten aftales udbetalt over et bestemt antal år – fx mellem 10 og 30 år, eller udbetalt så længe man lever.

Den ophørende livrente kan oprettes, uanset hvor gammel man er. Den kan oprettes enten med eller uden garanti, og oprettes i et pensionsselskab eller via ens egen bank.

Med og uden garanti

Er den med garanti, vil ens arvinger få pengene udbetalt ved ens død, hvis det sker inden en nærmere aftalt alder.  Er den uden garanti, får arvingerne ingen penge fra livrenten.

Hvad koster det?

Garantien for udbetaling af restværdien af livrenten til arvingerne er desværre ikke gratis. Prisen afhænger af de enkelte pensionsselskaber. Konsekvensen vil være at udbetalingerne af livrenten bliver mindre, idet omkostninger til garanti tages af det indbetalte beløb på livrenten

Beløbet kan indbetales på en gang eller løbende, men har man en større sum penge stående, kan man jo lige så godt sætte dem ind på en ophørende livrente fremfor at betale minusrenter i sin bank.

Fradrag

Hvis man fx sætter 250.000 kr. ind på en livrente, som et engangsbeløb, kan man få 25.000 kr. i fradrag om året i de næste 10 år eller man benytte sig af opfyldnings-fradraget, der i 2022 udgør 54.500 kr., indtil opfyldningsfradraget er opbrugt over ca. 4 ½ år. Hvis man er pensionist kan udbetalingen startes op med det samme.

Udbetaling

Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingerne, men uden arbejdsmarkedsbidrag. Afkastet bliver beskattet i selve livrenten med 15,3%

Kreditorbeskyttelse

Livrenten er ligesom alle andre pensionsmidler kreditorbeskyttet.

Hvis du vil have hjælp til at få kigget på dine muligheder, så kontakt os for en snak

Vi kan kontaktes således:

 

Med venlig hilsen

Flemming Thorslund
Indehaver