3. august 2023

Drømmer du om ny bolig eller er du allerede i gang med at bygge eller ombygge familiens hjem, så er det vigtigt at notere sig den afgørende dato, hvor de nye ejendomsskatteregler træder i kraft, nemlig den 1. januar 2024!

Hvordan opgøres skatterabatten?

 • Hvis de samlede boligskatter ligger på 23.000 kr. om året efter de nuværende beskatningsregler i 2024, men stiger til 30.000 kr., når skatten beregnes efter det nye system, vil boligejere i det tilfælde få en skatterabat på 7.000 kr., som ejeren kan trække fra de samlede boligskatter år efter år, indtil boligen sælges.
 • Stiger boligskatterne yderligere i fx 2025 til 32.000 kr., kan boligejeren stadig fratrække den oprindelige skatterabat på 7.000 kr. og dermed slippe med en regning på 25.000 kr.

Vi har gode nyheder!

Den nye boligskattereform, som Folketinget vedtog den 30. maj i år, betyder lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld, og det vil give langt de fleste boligejere en lavere boligskat!

Nuværende boligejere er sikret således, at de ikke kommer til at betale mere end med de nuværende regler, så længe de bliver boende i den samme bolig, kaldet “skatterabatten”.

Er du ejer af en ejerlejlighed eller et hus i og omkring de store byer, kan skatterabatten kan være særlig aktuel for dig, idet det er i de områder, priserne og de nye ejendomsvurderinger er steget ekstraordinært meget.

Overtagelsesdatoen har stor betydning for boligskatten!

 • Ser du på ny bolig til overtagelse omkring årsskiftet, skal du være opmærksom på, at du skal have overtaget den nye bolig senest den 31. december 2023, for at få skatterabatten, idet du skal eje boligen, inden de nye boligskatteregler træder i kraft.
 • Det er således overtagelsesdatoen, der er afgørende for, om man kan få skatterabatten, uanset hvornår en købsaftale er underskrevet.
 • Boligejerne beholder skatterabatten så længe, de bliver boende i den samme bolig.
 • Hver gang der kommer en ny vurdering, som der skal beregnes boligskat efter, vil rabatten blive trukket fra boligskatten.
 • Rabatten bortfalder, hvis boligen sælges i 2024 eller senere, da de nye ejere kan ikke overtage den!

Er du ved at bygge ny bolig eller er du i gang med ombygning af din bolig kan du også opnå skatterabat! 

 • Datoen den 1. januar 2024 er meget vigtig, hvis du er i gang med at bygge eller ombygge sin ejerbolig.
 • For ejere af ny- og ombyggede ejerboliger skal byggeriet være færdigmeldt til kommunen senest den 1. januar 2024, for at ejeren kan få skatterabat for ejendomsværdiskatten.
 • Det er således færdigmeldingen til kommunen, der skal være på plads.
 • Ejeren vil dog kunne opnå skatterabat for grundskylden, hvis grunden er overtaget inden den 1. januar 2024, selvom byggeriet stadig er i gang.

Hvad er boligskat?

 • Der findes to typer boligskat, nemlig grundskyld og ejendomsværdiskat.
 • Grundskyld er den boligskat, der betales ud fra værdien på grunden, som ejendommen ligger på. Man kan også kalde grundskyld for “en skat på jord”, da den udelukkende vedrører jorden, som huset  ligger på.
 • Ejendomsværdiskat er den skat, der betales for selve værdien af boligen.

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at gennemgå din økonomi, inden du evt. køber dit drømmehus! Kontakt os for en uforpligtende snak, så vi sammen kan finde de bedste løsninger!

Vi kan kontaktes således:

Du ønskes en fortsat god sommer, og vi glæder os til at hjælpe dig med din økonomi😊

Med venlig hilsen

Flemming Thorslund

Indehaver