Danske Bank sætter nu deres inkassosager i bero i en periode, måske helt frem til 2023, hvilket ikke får nogen betydning for de kunder, der allerede har fået – eller senere får bevilget gældssanering.

Men det besværliggør det, hvis man som kunde forsøger at indgå en frivillig ordning med Danske Bank og sine øvrige kreditorer.

Kompensation til de berørte inkassokunder

Som det fremgår af nedenstående artikel tilbagebetaler Danske Bank nu penge til de inkassokunder, der har betalt for meget tilbage på deres lån i inkassoafdelingen, og giver yderligere disse kunder en kompensation.

Læs mere her! 

Har du brug for hjælp og rådgivning vedrørende din økonomi?

Kontakt os og lad os tage en snak om det. Du kan kontakte os således:

Med venlig hilsen

Flemming Thorslund
Indehaver

04.11.2021