På realkreditlån betaler man en bidragssats, og størrelsen på denne er afhængig af, om man vælger fast eller variabel rente, samt hvordan lånet er placeret i forhold til ejendommens værdi.

Det vil sige, at over tid bliver det alt andet lige bedre placeret i forbindelse med afdrag på gælden og tilsvarende ved værdistigning, men i langt de fleste tilfælde bliver bidragssatsen ikke automatisk reguleret, hvorfor det kan være en god ide at tage en dialog med sin kreditforening/bank, om ikke bidragssatsen bør nedsættes. 

Forlang en ny vurdering af din ejendom 

Ved alm. låneomlægning uden noget provenu (overskud) vil bankerne som oftest ikke kræve en ny vurdering af ejendommen, hvilket betyder at låneomlægningen sker på baggrund af den gamle vurdering.

Men det er altid en god idé at forlange en ny vurdering af ejendommen, da bidragssatsen udregnes ud fra belåningsprocenten. 

Er belåningsprocenten lavere pga. værdiforøgelse bliver bidragssatsen mindre, hvilket kan blive til en del penge for dig som låner. 

Hvad kan man spare? 

I forbindelse med køb af ejendom betaler man typisk 0,8% af lånet i bidrag. Låner man fx 1.000.000 kr. til en fast rente betaler man 0,8%, hvilket svarer til 8.000 kr. i bidrag om året før skat. Ved en nedsættelse af bidragssatsen til bare 0,7% sparer man 1.000 kr. om året. 

Har man et lån med variabel rente, skal man være opmærksom på, hvor ofte det skal rentetilpasses. Jo kortere interval, jo højere bidragssats. 

Hvis man er til variabel rente og kan se lidt ud i fremtiden, kan man med fordel vælge et F5 lån i stedet for et F1 lån, og dermed spare 0,25% i bidrag årligt.

På et lån på 1.000.000 kr. vil det betyde en besparelse på 2.500 kr. årligt, så det bliver til mange penge hen over tid.

Har du brug for en gennemgang af belåningen på din ejendom, er du velkommen til at kontakte os. 

Du kan kontakte os således: 

 Med venlig hilsen 

Flemming Thorslund
Indehaver 

30.09.21