Inden længe lander din årsopgørelse i din skattemappe, og du får at vide, om du skal betale restskat, eller du er så heldig at skulle have penge tilbage.

Der er som altid mange poster, man skal være opmærksom på at få tjekket og evt. rettet på sin årsopgørelse. Nedenfor finder du nogle af de vigtigste poster:

Kørselsfradrag

Hvis du pendler til dit arbejde, skal du især være opmærksom på at indberette dit kørselsfradrag, da Skattestyrelsen ikke automatisk påfører dit kørselsfradrag på årsopgørelsen. Det gælder også selvom du allerede har indtastet det på din forskudsopgørelse for 2022!

Alle transportmidler giver samme fradrag fx bil, tog, bus eller cykel.

Hvor meget kan der trækkes fra?

 • Hvis du har mere end 12 km på arbejde hver vej, eller samlet over 24 km på en arbejdsdag, kan du få kørselsfradrag.
 • Kører du mellem 25 og 120 km om dagen for at komme på arbejde, kan du i 2022 trække 2,16 kr. pr. km med undtagelse af de første 24 km.
 • For kørsel over 120 km er beløbet i 2022 dog kun 1,08 kr. pr. km.
 • Bor du i en yderkommune er satsen i 2022 også 2,16 kr. pr. km for de lange strækninger.

Vær opmærksom på, at det kun er det faktiske antal arbejdsdage, der kan trækkes fra. Sygedage, kursusdage og hjemmearbejdsdage kan ikke trækkes fra. Læs mere om kørselsfradrag her.

Børne- og ægtefællebidrag

Betaler du børnebidrag til dine børn, der er under 18 år, er det muligt at få fradrag for dette. Det samme gælder, hvis du betaler ægtefællebidrag til en tidligere ægtefælle.

Betales bidragene via Udbetaling Danmark, bliver fradraget automatisk indberettet.
Foregår betalingen ikke via Udbetaling Danmark, skal du selv huske at angive det på årsopgørelsen.

Køb og/eller salg af bolig

Har du købt eller solgt bolig i 2022, skal du tjekke om du har betalt den rigtige ejendomsværdiskat, da du automatisk betaler fra den dag, du overtager boligen. Reelt skal du dog først betale fra den dag, du flytter ind! Det vil sige, at hvis du ifølge skødet overtog ejendommen den 1. juni, men først flyttede ind den 1. september, er det først fra september, du skal betale ejendomsværdiskat, så hvis det ikke står korrekt angivet, skal det rettes.

Husk også, at hvis du og din ægtefælle/partner går fra hinanden, og du fraflytter ejendommen, skal det indberettes til SKAT, så du ikke betaler ejendomsværdiskat, efter du er fraflyttet ejendommen.

Udgifter til optagelse af boliglån

De fleste boligkøbere har udgifter ved optagelse af lån til boligkøbet, og noget af det kan trækkes fra. Det drejer sig bl.a. om den garantiprovision, som er det beløb, du betaler banken for at stille en garanti, indtil realkreditlånet er tinglyst.

Renteudgifter

Renteudgifter til realkreditlån og banklån bør helt automatisk blive indberettet, men der kan ske fejl, så det er en god ide at tjekke om tallene stemmer.

Har du et lån sammen med en anden person, fx en tidligere ægtefælle eller kæreste, og lånet ikke er lige fordelt, skal det rettes, da SKAT tager udgangspunkt i, at I hver især hæfter for ½-delen af lånet – og dermed også for renterne.

Er I flere om lånet, fx til et familiesommerhus, bliver det indberettet, men ikke medregnet, så det skal du selv gøre.

Hvis du betaler af på noget gæld hos enten en advokat eller et inkassofirma, indberettes rentebeløbet ikke automatisk, så her skal du også sørge for at indberette renterne til SKAT.

Det samme gælder, hvis du har optaget et lån hos en privatperson. Her kan du også få fradrag for renteudgifterne, men det kræver dog, at du oplyser SKAT om, hvem du har lånt pengene af.

Håndværkerfradrag

Har du haft udgifter til håndværkere på din ejendom, skal du være opmærksom på, om den konkrete udgift til arbejdslønnen kan trækkes fra som håndværkerfradrag. Fradraget kan benyttes til at dække lønninger til håndværkere, men dækker ikke materialer og lignende.

Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022 ifølge finanslovsaftalen for 2022.

 • I 2022 kan der trækkes 12.900 kr. fra pr. person over 18 år i husstanden, men kun i perioden fra 1. januar til 1. april.

Servicefradrag

Har du i 2022 haft udgifter til rengøring, børnepasning, havearbejde m.m., skal du huske at indberette det til SKAT, så du kan få fradrag for det.

 • I 2022 kan der trækkes 6.400 kr. fra pr. person over 18 år i husstanden.

Har du lånt penge i udenlandske banker

Har du optaget lån i en udenlandsk bank f.eks. Bank Norwegian eller Resurs Bank, bliver renterne ikke automatisk indberettet, så du skal selv sørge for at indberette rentebeløbet til SKAT.

Negative renter

Har du betalt negative renter i 2022, kan de trækkes fra i skat. Fradraget udgør typisk omkring 1/3-del af renteudgifterne. Din bank bør automatisk indberette beløbet, men for en sikkerheds skyld, så tjek det selv her: https://skat.dk/data.aspx?oid=2234769

Negative renter blev dog afskaffet i alle banker i løbet af 2022.

Aktier og investeringer

Har du handlet med aktier i 2022 skal du huske at kontrollere, at SKAT har disse oplysninger, da du ellers kan risikere, at du ikke kan få fradrag for tab på aktier, når du engang sælger aktierne. Det samme gælder, hvis du har solgt børsnoterede aktier med tab i tidligere år. Disse oplysninger, skal du også tjekke, at SKAT har fået.

 • Et tab skal anføres på årsopgørelsen med et minus foran beløbet.

Fradrag for velgørenhed

Du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen.

 • Du kan dog højst trække 17.200 (2022) kr. fra i skat.
 • Hvis du har oplyst dit cpr. nr. ved donationen, bliver dit fradrag automatisk indberettet.
 • Du kan få fradrag for både små og store beløb, men ikke for kontingenter og varekøb!
 • Fradragets værdi er ca. 26%, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.
 • Giver du penge til forskning, kan du få fradrag for hele beløbet!

Nedenfor finder du nogle vigtige datoer i forhold til SKAT.

28.02.2023Deadline for betaling af arbejde, der er udført i 2022, og hører under Servicefradrag
13.03.2023Din årsopgørelse ligger klar på Skat.dk
Medio 04.2023Overskydende skat udbetales til din NemKonto
01.05.2023Sidste frist for at rette årsopgørelsen for 2022, medmindre du har et udvidet oplysningsskema
01.07.2023Sidste frist for indberetning af det udvidede oplysningsskema
03.07.2023Sidste frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg

Har du brug for hjælp til at få gennemgået din årsopgørelse?

Det koster 1.750 kr. at få gennemgået og tilrettet årsopgørelsen. Med i dette beløb er også gennemgang og tilretning af din forskudsopgørelse for 2023.

Vi kan kontaktes således:

 

Med venlig hilsen

Flemming Thorslund
Partner